Big Buck Bunny

Posted on : 6 Tháng Tám, 2013
Views : 5
Posted by : vanphuongdl
  
Embed Code

Big Buck Bunny was the first project in the Blender Institute Amsterdam. This 10 minute movie has been made inspired by the best cartoon tradition.

Bookmark the permalink.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *