Samsung Demo HD – Blu-Ray Sound 7.1 ch

Posted on : 6 Tháng Tám, 2013
Views : 4
Posted by : vanphuongdl
  
Embed Code

En el video se muestra el audio 7.1 de Samsung en sus equipos Blu-Ray como el HT-BD2 y el BD-P3600, este ultimo con salida de 8 canales discretos

Bookmark the permalink.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *